اگر زیاد با رایانه سروکار دارید بخوانید

افرادی که ناگزیرند ساعتهای طولانی روبروی رایانه بنشینند باید از کرم ضد آفتاب

استفاده کنند،چرا که اشعه های ناشی از رایانه می تواند سبب ایجاد یا پر رنگ شدن

لکهای صورت فرد شود.اشعه ماورای بنفش به ویژه نوع Aکه ازرایانه خارج میشود،میتواند سبب ایجاد لکهای بیشتر در صورت فرد در معرض اشعه های مانیتور شود.پس بهتر

است مردم از مانیتورهایی استفاده کنند که استاندارد بوده و دارای اشعه کمتری باشد. متفکر

/ 1 نظر / 11 بازدید
بهاره

بابا دمتون گرم[ماچ][ماچ][تماس][سوال][خنده]