ناگفته های ایران

آیامیدانید:نخستین مردمانی که مقیاس سنجش اجسام را یافت کردند ایرانی بودند.

آیامیدانید:نخستین مردمانی که کشتی یا زورق  را ساختند به فرمان یکی از پادشاهان زن ایرانی بوده است.

آیامیدانید:نخستین مردمانی که ذوب فلزات را آغاز کردند ایرانی ها بودند در شهر سیلک در اطراف کاشان

آیامیدانید:نخستین مردمانی که سکه را در جهان ضرب کردند ایرانی ها بودند.

 آیامیدانید:نخستین مردمانی که زغال سنگ را یافت کردند ایرانی ها بودند.

 آیامیدانید:نخستین مردمانی که شیشه را یافت کردند  واز آن برای خانه ها استفاده کردند ایرانی ها بودند.

 آیامیدانید:نخستین مردمانی که عطر را برای خوشبو شدن بدن ساختند ایرانیها بودند.

 

/ 1 نظر / 35 بازدید
بهار پیرامون

جالب بود اما اگر می شو در باره ی این که دیگر کشور ها چه کارهایی انجام داده اند هم مقاله ای بگذارید باتشکر[عینک]